Ønsker du kontakt med oss i Fosenhallen:

Ring til 72 51 96 00 / 908 77 415 eller skriv en e-post til arntaage@fosenhallen.no 

 

Arrangement